Wymagania dotyczące bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną na terenie powiatu żagańskiego w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) i w obszarze zagrożenia ( strefa niebieska)