WYNIKI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ W GMINIE WYMIARKI