Wyróżnienia dla sołtysów

Pan Tadeusz Rynnik, sołtys Silna Małego został wyróżniony medalem pamiątkowym z okazji 20-lecia Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Pan Tadeusz Rynnik jest najdłużej, bo ponad 20 lat, sołtysem sprawującym funkcję w naszej gminie.

Dyplomem gratulacyjnym Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów został wyróżniony również pan Roman Czarkowski, sołtys Witoszyna, drugi pod względem stażu w Gminie Wymiarki.

Obu Panom sołtysom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za lata pracy na rzecz mieszkańców naszych wsi.

Uroczystość odbyła się podczas sesji Rady Gminy Wymiarki.

Sołtys Silna Małego Tadeusz Rynnik sprawuję funkcję ponad 20 lat.

Sołtys Witoszyna Roman Czarkowski sprawuję funkcję ponad 15 lat.