Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Uchwała Nr XXIII/129/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXXII/177/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/129/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXV/101/2016  Rady Gminy Wymiarki z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
http://www.bip.wymiarki.pl/system/pobierz.php?plik=uchwala_nr_XXV.101.2016.pdf&id=2138

 

Druk deklaracji do pobrania: 

http://www.bip.wymiarki.pl/system/pobierz.php?plik=Deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi.pdf&id=2031&stats=true