XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Wymiarki zaprasza na XL Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Wymiarki na dzień  30 października 2017 r. godz. 16:00 . Sesja odbędzie się w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Wymiarkach, ul. Strzelecka 1.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
    a) zmian uchwały budżetowej

4. Zamknięcie obrad sesji.