XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wymiarki

Przewodnicząca Rady Gminy Wymiarki uprzejmie zawiadamia, że zwołuje XXXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy VII kadencji. Posiedzenie odbędzie się 28 marca  2017 r. o godz. 16.00  w Urzędzie Gminy  w Wymiarkach

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
    a)dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
  4. Zamknięcie obrad.