XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy zaprasza na  XXXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Wymiarki , która odbędzie się 27 września 2017 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Wymiarki.

 Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
    a) zmian uchwały budżetowej
  4. Zamknięcie obrad sesji.