Zalecenia do kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej