Zaproszenie do składania ofert „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wymiarki”