Zarządzenie NR 0050/19/2020 WÓJTA GMINY WYMIARKI z dnia 25 LUTEGO 2020 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Lubieszów