Zarządzenie nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 2 marca 2020 roku ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wymiarki w 2020 roku.