Zarządzenie NR 0050/43/2020 WÓJTA GMINY WYMIARKI z dnia 01 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wymiarki