Zostaną przeprowadzone badania bydła w gospodarstwach rolnych w Powiecie Żagańskim.