Staramy się o podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego

Dojazd karetki do miejscowości z terenu gmin Wymiarki, Iłowa, Gozdnica znacznie przekracza ustawowe normy. Chcemy to wspólnie zmienić. Dziś (20.02.2015) włodarze trzech gmin południa województwa: Wymiarek – Wojciech Olszewski, Iłowej – Paweł Lichtański i Gozdnicy – Krzysztof Jarosz spotkali się z Ordynatorem Oddziału Pomocy Doraźnej – lek. med. Ryszardem Smykiem oraz Jackiem Wąsikiem, kierownikiem 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ filia Żagań, aby omówić koncepcje działań w tej sprawie.

Rozważane jest wspólne wystąpienie z wnioskiem o wprowadzenie do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz zakontraktowanie w Lubuskim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego obsługującego teren gmin: Iłowa, Gozdnica, Wymiarki i Przewóz. Zależy nam na optymalnym i skutecznym zabezpieczeniu zdrowia mieszkańców. Zespół z miejscem wyczekiwania umiejscowionym w powiecie żagańskim na terenie jednej z wyżej wymienionych gmin obsługujący ich obszar stanowić będzie wypełnienie „białej plamy” w lubuskim południowym rejonie operacyjnym.

spotkaniekaretka